Participarea copiilor la proceduri judiciare
instrumente de sprijin pentru profesioniști

Formare online

Activități de formare pentru profesioniști

Acest instrument de formare online a fost conceput pentru a-i sprijini pe practicienii din domeniul juridic să țină cont, în procedurile judiciare, de drepturile și nevoile copiilor. Situația specială a copiilor și faptul că ei depind de adulți dau naștere unor obstacole în cazurile în care drepturile copilului sunt încălcate și este nevoie de intervenții speciale pentru remedierea și sancționarea acestor încălcări. În aceste condiții, autoritățile și profesioniștii care lucrează cu copiii trebuie să se asigure că procedurile la care se recurge sunt eficiente și adaptate nevoilor copilului.

Introducere

Acest instrument online cuprinde o parte introductivă și patru module. Vă adresăm rugămintea de a parcurge această introducere înainte de a alege din conținutul celor patru module aspectele care prezintă cel mai mare interes pentru activitatea dvs profesională.


Module

Acest instrument online cuprinde patru module care prezintă oportunități cheie pentru a aplica o abordare bazată pe drepturile copilului în activitatea dumneavoastră profesională. Parcurgerea fiecărui modul necesită aproximativ o oră și poate fi realizată individual sau ca activitate de grup.

Puteți parcurge modulele sistematic (în mod ideal împreună cu colegii din firma dumneavoastră), sau puteți parcurge un anumit modul care prezintă utilizate imediată pentru un anume dosar, caz în care puteți trece direct la acel modul. În mod ideal, ar trebui să le cereți tuturor colegilor noi, stagiarilor și debutanților să parcurgă materialele de formare.

Materialele vă oferă numeroase oportunități de a reflecta asupra propriei practici și de a îmbunătăți abordarea firmei dumneavoastră atunci când în dosare sunt implicați copii. La finalul fiecărui modul se află un instrument de autoevaluare care vă ajută să stabiliți măsura în care activitatea dumneavoastră este „prietenoasă” cu copiii. Vă recomandăm să reveniți periodic la aceste materiale și la instrumentul de evaluare pentru a vă împrospăta cunoștințele și pentru a vă monitoriza metodele de lucru.

Fiecare modul include:

  • O prezentare introductivă a temei modulului și a unora dintre provocările majore cu care se confruntă copiii și tinerii în raport cu tematica respectivă
  • Relatări din viața reală ale copiilor și practicienilor, care își prezintă experiențele cu privire la tematica modului respectiv
  • Scurte exerciții practice pe care să le realizați fie singuri, fie împreună cu colegii
  • Liste de verificare și sugestii pe care să le integrați în practica dumneavoastră de zi cu zi pentru a vă consolida abordarea bazată pe drepturile copilului.

Informațiile din fiecare modul sunt preluate din patru surse:

  • Ce spune legea: cadrul juridic internațional, european și național și orientările referitoare la drepturile copilului;
  • Ce spun copiii: relatări ale copiilor implicați în proceduri judiciare, inclusiv în materie de imigrație, justiție penală, proceduri private și publice care țin de dreptul familiei și măsuri speciale de protecție;
  • Ce spun practicienii: reflecții oneste și sugestii constructive din partea avocaților specializați în lucrul cu copiii și tinerii;
  • Ce spun studiile: studii academice și ale societății civile cu privire la diferitele aspecte ale procesului judiciar în care sunt implicați copiii.