Salvati copiii

Știri

andreea

Studiu de caz – Carmen Andreea, Centrul educațional Lupeni / Case study – Carmen Andreea, Lupeni Educational Centre

Andreea are 6 ani și provine dintr-o familie cu patru copii. Locuiește cu bunica paternă, mama şi cei trei frați la periferia oraşului, într-o locuinţă deteriorată, pentru care plătesc chirie. Au doar o cameră şi o bucătărie micuţă, cu câteva piese de mobilier în stare deteriorată. Majoritatea lucrurilor din casă sunt depozitate pe jos sau în cutii de carton. Puținele jucării primite din diferite donaţii sunt împărțite cu ceilalți frați. Îşi doreşte caiete şi creioane colorate pentru şcoală, şi o bicicletă.
Din naștere, Andreea are o problemă medicală la ochi, nu vede aproape deloc cu ochiul stâng. Din această cauză, ea se confruntă cu dureri dese de cap, pentru care bunica a dus-o la medic și a aflat că problemele se pot remedia doar prin intervenție chirurgicală.

Tatăl Andreei, care are doar 5 clase, a fost condamnat la un an de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi distrugere de bunuri publice. Singura care se implică în creşterea fetiţei este bunica paternă, care face eforturi mari pentru a întreţine toţi membrii familiei și pentru a plăti lunar chiria de 60 de lei. Singurul venit este alocaţia copiilor şi ajutorul social de 140 de lei, pe care bunica încearcă să îl suplimenteze prin colectarea și reciclarea de fier vechi şi cărbune.

În primele două săptămâni de grădiniță estivală, Andreea s-a izolat de ceilalți copii, preferând să coloreze şi să se joace singură. Nu a încercat să se joace cu ei și a comunicat cu cadrele didactice doar când a fost solicitată.

În septembrie 2015, Andreea a fost înscrisă la școală în clasa pregătitoare și nu a avut nicio absență nemotivată în primul semestru. Doamna învățătoare spune despre ea că este foarte silitoare. Încă are dificultăți din cauza problemelor de vedere, dar se străduiește mult să treacă peste ele. Este sociabilă și are două prietene bune în clasă, pe Mihaela și pe Nicoleta, cu care a fost colegă și la Grădinița Estivală.

Mama Andreei, care urmase doar 2 clase, și-a reluat studiile, după ce a fost informată că se poate înscrie în programul A Doua Șansă. Spune că își dorește să învețe să scrie pentru a o putea ajuta pe Andreea.

 

Andreea is 6 years old and comes from a family of four children. She lives with her grandmother, mother and her three siblings at the outskirts of the city, in a damaged house, for which they pay rent. They only have a room and a small kitchen, poorly furnished and in a damaged state. Most of the things in the house are stored on the floor or in carton boxes. The few toys she received from different donations are shared with her other siblings. She would like to have notebooks and coloured crayons for school and a bicycle. Andreea was born with an eye problem, that is why she has difficulties in seeing with her left eye. Because of this, she often suffers from headaches, and although her grandmother took her to see a doctor, her issues can only be remedied by surgery.

Andreea’s father, who only attended 5 classes, was convicted to one year in prison for driving under the influence and damaging public property. The only one involved in the girl’s upbringing is her grandmother, who is making great efforts to support all members of the family and pay the monthly rent of 60 Ron. The only income they have is the children’s allowance and a social aid of 140 Ron that the grandmother is trying to supplement by collecting and recycling scrapping and coal. During the first two weeks of the summer kindergarten, Andreea isolated herself from the other children, and preferred to draw and play alone. She never even tried to play with the others and only communicated with the members of the teaching staff when asked.

In September 2015, Andreea was registered to a preschool and had no absence without leave in the first semester. Her teacher describes her as hard-working. She still faces difficulties because of her eyesight problems, but she is struggling to overcome them. She is sociable and has two best friends in the classroom, Mihaela and Nicoleta, while the latter was her colleague in the summer kindergarten as well.

Andreea’s mother, who only attended 2 classes, has resumed her education, after being informed that she can register in the Second chance program. She says she wishes to be able to write in order to help Andreea.