Salvati copiii

Proiect

cover-proiect
Promotorul de proiect:
Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Proiectul “Centre pentru Educație Incluzivă – Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate” este derulat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală a proiectului este de 2.643.876,63 lei (2.369.713,17 lei valoarea din grant, 274.163,46 lei contribuția Salvați Copiii)
Perioada de desfășurare:
16 februarie 2015 – 31 decembrie 2016
Locații:
 • Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, sector 1, București
 • Școala Gimnazială Nr. 1, Timișoara (jud. Timiș)
 • Școala Gimnazială Nr. 1, Lupeni (jud. Hunedoara)
 • Școala Gimnazială Prejmer (jud. Brașov)
 • Centrul Educațional Petrila (jud. Hunedoara)
 • Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște (jud. Dâmbovița)
Grup țintă:
 • beneficiari direcți – 508 copii în situații de risc, cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani; 275 de părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie – care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor care fac parte din grupul ţintă principal; 67 angajați / profesionişti / voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile țintă principale (ex. profesori şi educatori, îngrijitori, lucrători sociali, asistenți sociali, psihologi etc.)
 • beneficiari indirecți: 2000 membri ai comunităţilor din care face parte grupul ţintă principal.
Scopul proiectului:
Să contribuie la îmbunătățirea situației copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic prin servicii integrate pentru copii și familiile acestora în vederea prevenirii abandonului școlar și a integrării/reintegrării școlare a copiilor care au abandonat școala.

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea frecvenţei și a rezultatelor şcolare în rândul copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon școlar din București, Lupeni, Petrila, Prejmer, Târgoviște și Timișoara și la producerea următoarelor rezultate așteptate ale programului:

 • creșterea accesului și participării la educaţie preșcolară,
 • îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de abandon şcolar,
 • îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă,
 • creşterea nivelului de conştientizare a nevoii de a beneficia de educaţie în rândul familiilor copiilor la risc, dar şi a comunităţii în general,
 • profesionişti mai bine pregătiţi implicaţi în activităţile destinate copiilor la risc sau vizând incluziunea socială,
 • creşterea nivelului de acces la servicii adaptate/integrate adresate copiilor în situaţii de risc.
Obiectivele proiectului:
 • Până la sfârșitul proiectului, 508 copii (fete și băieți, inclusiv de etnie romă) cu vârste între 4-15 ani vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar și reintegrare școlară în cadrul a trei programe educaționale (Grădinițe Estivale, Școală după Școală, A Doua Șansă) dezvoltate în cadrul a șase Centre pentru Educație Incluzivă și 275 de părinți vor beneficia de sesiuni de informare și servicii de consiliere pentru a înțelege importanța educației, rolul lor în dezvoltarea copiilor și rezolvarea problemelor cu care se confruntă familiile.
 • Până la sfârșitul proiectului, 67 de specialiști (cadre didactice, asistenți sociali, psihologi) și voluntari vor avea capacitatea să furnizeze programe educaționale de tip Grădinițe Estivale, Școală după Școală, A Doua Șansă, pentru copii aflați în risc de abandon școlar în cadrul a șase Centre pentru Educație Incluzivă.
 • Până la sfârșitul proiectului, va crește gradul de informare și conștientizare a 2.000 elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților vizate privind dreptul copilului la educație și al publicului larg și specialiștilor (1.500.000 de persoane) privind prevederile legale în vigoare referitoare la educație și responsabilitățile familiei și ale instituțiilor școlare și sociale ce decurg din legislație.
Project promoter:
Save the Children Romania, in partnership with the National Authority for Children’s Rights Protection and Adoption
Implementation period:
16 February 2015 – 31 December 2016
Locations:
 • Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, București
 • Școala Gimnazială Nr. 1, Timișoara (Timiș county)
 • Școala Gimnazială Nr. 1, Lupeni (Hunedoara county)
 • Școala Gimnazială Prejmer (Brașov county)
 • Petrila Educational Center (Hunedoara county)
 • Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Mihai Viteazul”, Târgoviște (Dâmbovița county)
Target group:
 • direct beneficiaries – 508 children at risk, aged between 3 and 15; 275 parents (including adoptive or foster parents) and other family members or caregivers who are part of the main target group; 67 employees / professionals / volunteers working with / providing services for children and young people who are part of the main target groups (e.g. Teachers and educators, caregivers, social workers, social workers, psychologists, etc.)
 • indirect beneficiaries: 2000 members of the communities the main target group belongs to.

The project aims at increasing the access to education for children and young people from disadvantaged categories by implementing a package of integrated, complementary educational and social services. The project also aims to increase the number of the beneficiaries who can access the services and their improved quality.

The beneficiaries of the project are children who have left the school or they have never been enrolled in school because of poverty, therefore they have passed school age in mainstream education, as well as children at risk of school dropout who cannot afford the necessary costs of attending school or kindergarten. These children come mostly from families who do not have the economic capacity to cover the necessary expenses for schooling (uniform, backpack, school supplies, books etc) and they are forced to work to contribute to family income. These children have neither the time nor the family support to study or to do their homework, so they need help to meet grade level.