Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>>
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Târgovişte

Pe data de 1 august 2007 Organizaţia Salvaţi Copiii – Secretariatul General Bucureşti a inaugurat Centrul Educaţional Târgovişte în parteneriat cu Şcoala Smaranda Gheorghiu Târgovişte, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa şi Direcţa de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, centru care se afla in incinta Şcolii Smaranda Gheorghiu Târgovişte, Calea Domnească nr.28, având drept principal obiectiv reintegrarea şcolara şi socială a copiilor exploataţi economic, prevenirea abandonului şcolar si constientizarea si informarea publicului cu privire la drepturile copilului si protectia copilului.

Servicile sociale şi şcolare se adresează unui număr de  246 de copii ce provin din familii foarte sărace, cu probleme extremţă / şcoală, nu au  acte de identitate, nu au medic de familie,  nu au siguranţa zilei de mâine.

Beneficiari direcţi ai centrului sunt selectati in funţie de următoarele criterii:
- Copii care au abandonat şcoala sau nu au fost şcolarizaţi şi au depăşit vârsta de frecventare a învăţământului de masă;
- Copii care au abandonat şcoala sau nu au fost şcolarizaţi şi au vârsta de frecventare a învăţământului de masă;
- Copii în risc de abandon şcolar, elevi în ciclul primar sau gimnazial de învăţământ
- Copii de vârstă preşcolară care nu au avut posibilitatea de a frecventa gradiniţa

Centrul Educational Târgovişte derulează urmatoarele programe:

I. Programul „A doua şansă” - Integrare / reintegrare şcolară
- Se adresează copiilor care au depăşit vârsta de frecventare a învăţământului de masă (2 ani peste vârsta corespunzătoare nivelului de şcolarizare) şi nu frecventează şcoala în momentul identificării lor de către asistenţii sociali (copii care nu au fost şcolarizaţi niciodată sau copii care au abandonat şcoala în diferite stadii).
- Programul presupune recuperarea materiei conform cu programa şcolara pentru clasele I-IV, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Învăţământului. Copiii frecventează „şcoala” Salvaţi Copiii, sunt înscrişi la şcolile acreditate să desfăşoare programe de tip „ A doua şansă”; semestrial sunt evaluaţi de către o comisie din cadrul scolii şi pot recupera într-un an materia din 2 ani. Obiectivul principal este integrarea/ reintegrarea lor intr-o şcoala normală. Copiii din programul „A doua şansă” primesc şi o gustare zilnică, fiind de asemenea susţinuţi material (rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente pentru familii, igienico-sanitare etc).

II. Programul „Şcoală după şcoală” – Prevenirea abandonului şcolar
- Se adresează copiilor care frecventează învăţământul de masă în ciclul primar sau gimnazial, dar se afla în risc de abandon şcolar din diferite motive (familia nu are capacitatea de a acoperi cheltuielile necesare: uniformă, ghiozdan, rechizite, cărţi etc; copilul este obligat să muncească şi nu are timpul şi nici suportul familiei pentru a învăţa, a-şi face temele etc şi are nevoie de pregătire suplimentară pentru a face faţă nivelului clasei etc).
- Programul presupune, în funcţie de recomandările anchetelor sociale individuale, sprijinirea copiilor prin: a) asistenţă adiţională pentru clasele I-VIII într-un sistem de tip after-school, unde copiii sunt ajutaţi să-şi facă temele, fiind identificate problemele întâmpinate în procesul educativ; b) sprijinirea cu rechizite şi implicarea copiilor în activităţi recreative şi de socializare. Copiii din programul „Scoală după şcoală” primesc şi suport material constând în rechizite, ghiozdan, uniforma, iar familiile lor sunt ajutate de Paşte şi de Crăciun cu pachete cuprinzând alimente şi produse de baza, scopul principal fiind prevenirea abandonului şcolar.

III. Educaţie Preşcolară / Grădiniţă estivală
- Se adresează copiilor în vârstă de 6-7 ani care nu au frecventat grădiniţa.
- Programul presupune organizarea de grupe de grădiniţă, 2 luni pe perioada verii, pentru familiarizarea copiilor cu noţiunile elementare, absolut necesare intrării în clasa I (noţiuni de bază educative, de relaţionare, de adaptare în colectivitate etc). Copiii din programul de Educaţie Preşcolară primesc şi o gustare zilnică, fiind de asemenea susţinuţi cu rechizitele necesare. Obiectivul principal este facilitarea integrării şcolare in clasa I a copiilor care nu au beneficiat de educaţie preşcolară.

Echipa Centrului Educaţional Târgovişte este formată din :
Coordonator Centru  -  Daniela Zoe ; Învâţător – Mircea Badescu; Învâţător – Valucia Serban; Asistent social – Nica Tehodor si voluntarii Salvaţi Copiii.

Ce poţi face

foto

Sprijină un copil să beneficieze de protecţie. Daca ţie îţi pasă, atunci lucrurile vor deveni mai bune. Avem nevoie de tine, pentru ca toţi copiii să trăiască într-un mediu sigur şi lipsit de abuzuri. Donează acum!

Parteneri

1. Primăria Municipiului Târgovişte
2. Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa
3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Dâmboviţa
4. Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) Târgovişte
5. Şcoala 3 „Smaranda Gheorghiu”, Târgovişte
6. Şcoala 8 „ Mihai Viteazul”, Târgovişte
7. Şcoala „Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti”, Târgovişte
8. Şcoala „Tudor Vladimirescu”, Târgovişte
9. Grădiniţa nr. 7, Târgovişte
10. Şcoala Scheiu de Sus, comuna Ludeşti
11. Şcoala Rancaciov, sat Rancaciov, comuna Dragomireşti

Visit us at: Website-uri Salvați Copiii: Logo_copiisinguriacasa    description     Logo_oradenet    description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Anunțuri angajare
Termeni și condiții
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
Media
2014
2015
2016
2017
2018
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar!
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% pentru dotarea maternităților
Donații lunare prin SMS
Parteneri
PARTENERI CORPORATE
PARTENERI MEDIA
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Contact Salvați Copiii România
Termeni și condiții
Anunțuri angajare
Anunțuri achiziții
Despre noi