Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>>
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Avocatul Copilului
Propuneri de modificare a Legii 272/2004
Lobby
Salvaţi Copiii susţine şi monitorizează respectarea obligaţiilor legale ale autorităţilor, părinţilor, profesorilor şi specialiştilor care acţionează în procesul complex al implementării reglementarilor in vigoare cu privire la drepturile copilului si protectia copilului, şi contribuie la îmbunătăţirea politicilor şi legislaţiei în beneficiul copiilor. 
În acest sens, Salvaţi Copiii a propus schimbări legislative şi, atunci când a fost cazul, s-a opus modificărilor legislative ce veneau în contradicţie cu interesele copiilor.
 

lobby 1

Reînfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi Drepturile Copilului
In urma deciziei Guvernului României de a desfiinta Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si Drepturile Copilului, o structura de importanta majora in acest domeniu si cu un rol strategic in a ocroti drepturile copilului si in cadrul activitatilor de protectia copilului, Salvaţi Copiii a susţinut reînfiinţarea ei plecând de la următoarele argumente: 1) protecţia drepturilor copilului constituie o responsabilitate primară a autorităţilor în contextul crizei economice; 2) Comitetul ONU privind Drepturile Copilului, în cadrul recomandărilor făcute la Raportul de ţară de a întări „statutul inferior al ANPDC”; 3) Uniunea Europeană a recomandat României întărirea capacităţii şi rolului ANPDC; 4) interesul superior al copilului trebuie să devină o prioritate pentru Guvernul României.


Legea Educaţiei Naţionale
După o serie de participări la consultările publice organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, Salvaţi Copiii a organizat dezbateri (focus-grupuri) cu părinţi, cadre didactice şi copii pentru a identifica interesele şi opiniile acestora cu privire la dezvoltarea  sistemului de învăţământ. Aceste informaţii au stat la baza elaborării amendamentelor şi
observaţiilor la proiectul de lege. Una dintre propunerile Salvaţi Copiii a urmărit concretizarea normativă a principiului participării copiilor şi tinerilor în activitatea decizională a şcolilor. Astfel, a fost inclusă în lege (art. 80, alin 1), prevederea conform căreia „Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor primari (antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii), respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor sau a altor asociaţii reprezentative ale elevilor”.
Protecţia refugiaţilor din România (Legea 122/2006 privind azilul în România)
Salvaţi Copiii a susţinut dreptul la educaţie al copiilor solicitanţi de azil. Legea, în forma  i-niţială prevedea accesul la cursul pregătitor în vederea înscrierii în sistemul de învăţământ
doar pentru copiii care au obţinut statutul de refugiat, iar în unele cazuri puteau trece şi 2 ani până la obţinerea statutului, timp în care solicitantul de azil minor nu putea fi înscris la şcoală.
Legea a fost modificata corespunzător, reglementând accesul la educaţie al solicitanţilor de azil minori.
Legea 273/2004 cu privire la regimul juridic al adopţiei

Modificarea Legii 272/2004 reprezintă o etapă necesară în stabilirea unor norme clare pentru un mediu familial potrivit copiilor incluşi în procedura de adopţie din România. Unul din articolele propuse vizează reglementarea care acordă părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti dreptul de
a consimţi la adopţia copilului. Odată decăzut din drepturile părinteşti sau dacă aceste drepturi i-au fost interzise, părintele, în special cel sancţionat pentru rele tratamente sau alte infracţiuni mai grave îndreptate împotriva propriului copil, nu ar trebui să mai păstreze acest drept, adopţia având la bază interesul superior al copilului.
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Participând la masă rotundă cu tema „Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie”, organizată de Comisia pentru Egalitate de Şanse din Senat, Salvaţi Copiii a susţinut necesitatea protejării copiilor, victime colaterale ale violenţei între părinţi,
prin consiliere psihologică de urgenţă şi monitorizare periodică a familiei din care fac parte, chiar dacă în familie victima şi agresorul îşi refac relaţiile conjugale.
Alocaţia copiilor

Salvaţi Copiii s-a opus proiectului de lege iniţiat de Ministrul Muncii, Familie şi Protecţiei Sociale pentru acordarea diferenţiată a alocaţiei de stat pentru copii, pe criteriul situaţiei materiale a
părinţilor, încălcând flagrant documentele legislative fundamentale privind protecţia drepturilor copilului. Iniţiativa legislativă a fost abandonată luându-se în considerare stabilirea unor ajutoare financiare variabile, independent de dreptul universal la alocaţia de stat, care să ţină seama de situaţia materială a familiei şi nevoile educaţionale, medicale sau sociale ale copiilor.
Alte activităţi de lobby şi advocacy:

Atrăgând atenţia asupra consecinţelor grave asupra creşterii natalităţii, şi asupra faptului că, în prezent, indemnizaţia pentru creşterea copilului reprezintă singura măsură de susţinere pentru multe dintre familiile cu copii între 0 şi 3 ani, Salvaţi Copiii a cerut păstrarea cuantumului
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvenului 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.
Ca membru în grupul de lucru organizat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în vederea modificării legislaţiei privind serviciile sociale, Salvaţi Copiii a susţinut punctele propuse: accesul egal la contractare pentru furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale; echilibrul între serviciile sociale şi prestaţiile sociale; stabilirea unor standarde de cost per beneficiar, care să urmeze beneficiarul, acesta putând să aleagă furnizorul de servicii sociale; acreditarea  furnizorilor, nu a serviciilor sociale.
Propunerile cu privire la proiectul de modificare a Legii 195/2001 a voluntariatului au vizat susţinerea de către stat a voluntariatului, cel puţin în sensul reducerii impozitelor şi taxelor
pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de voluntariat, înfiinţării unui Registru Naţional al Voluntarilor, pentru o evidenţă corectă a numărului de voluntari sau a tipurilor de activităţi desfăşurate.

Află mai multe despre activităţile de lobby şi advocacy derulate de Salvaţi Copiii
Salvaţi Copiii România este membru în:

1. Grupul Executiv al Grupului la Nivel Înalt pentru Copiii României
2. Comisia Naţională de Luptă Anti-Sida
3. Colegiul pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor
4. Subgrupul de lucru pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii
5. Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane
6. Coaliţia pentru îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare pentru ONG-uri
7. Coaliţia pentru Buna Guvernare şi Parteneriat cu Mediul Asociativ
8. Coaliţia ONG pentru servicii sociale
9. Concord– prin Alianţa Internaţională Save the Children
10. Federaţia Organizaţiilor pentru Dezvoltare din România (FOND)
11. Child Rights Information Network (CRIN)
12. Missing Children Europe
13. ECPAT – End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes
14. EURONET –European Children’s Nework
15. Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii

Visit us at: Website-uri Salvați Copiii: Logo_copiisinguriacasa    description     Logo_oradenet    description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Anunțuri angajare
Termeni și condiții
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
Media
2014
2015
2016
2017
2018
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar!
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% pentru dotarea maternităților
Donații lunare prin SMS
Parteneri
PARTENERI CORPORATE
PARTENERI MEDIA
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Contact Salvați Copiii România
Termeni și condiții
Anunțuri angajare
Anunțuri achiziții
Despre noi