Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>>
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Educație pentru sănătate
Send my friend to school!
Educaţie Juridică pentru Copii – Resurse Adaptate
Educație pentru copii singuri acasă
Campanie
Lobby
Educaţie preşcolară

Un studiu realizat în 2009 pentru Agenţia Europeană pentru Drepturile Omului arată că grupul etnic Roma este cel mai expus tratamentelor discriminative (Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Studiul Uniunii Europene privind Problematica Minorităţilor şi a Discriminării, 2009).

description
Photo credit: Aga Luczakowska/Save the Children

Percepţia generală cu privire la populaţia romă este construită pe următoarele stereotipuri: comportament violent şi ilegal, precum şi lipsă de interes pentru educaţie. Un studiu realizat de UNICEF, publicat în 2011, referitor la participarea şi absenteismul şcolar în rândul copiilor romi arată că 76% dintre cei care au abandonat şcoala nu au frecventat grădiniţa. Studiul arată de asemenea că procentul de înscriere la grădiniţă creşte odată cu vârsta. Astfel, dacă la vârsta de 3 ani procentul de înscriere este de 12 ori mai mic decât media naţională, la vârsta de 4 ani este de 7 ori mai mic, iar la 5 ani de 5 ori mai mic (UNICEF, Romani Criss – Participare, absenteism şcolar şi experienţa discriminării în cazul romilor din România, 2011).

Cu scopul promovării drepturilor copiilor romi, Organizaţia Salvaţi Copiii a dezvoltat programe de includere preşcolară şi şcolară încă din anul 1998. Dintre activităţile principale desfăşurate de Organizaţia Salvaţi Copiii pentru copiii romi, putem enumera:
> asigurarea rechizitelor şcolare şi a materialelor didactice pentru diferite grădiniţe localizate în principal în zone rurale;
> pregătirea educatoarelor şi a mediatorilor şcolari, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale;
> organizarea unor grupe estivale de pregătire în vederea înscrierii la gradiniţă/şcoală;
> dezvoltarea unor centre educaţionale pentru copiii romi care au abandonat şcoala;
> renovarea şi dotarea unor grădiniţe cu materiale şi echipamente necesare;
> iniţierea unor cursuri de educaţie multi/interculturală în şcoli şi în tabere de vară pentru democraţie şi toleranţă între diferite grupuri etnice;
> publicarea unor broşuri informative şi ghiduri pentru copiii romi şi pentru profesori;
> realizarea de cercetari privind educaţia copiilor romi;
> organizarea de seminarii naţionale şi internaţionale pe tema educaţiei copiilor romi;
> organizarea de grupuri de lucru în vederea îmbunătăţirii serviciilor;
> sprijinirea familiilor în vederea menţinerii copiilor în sistemul educaţional.

description
Photo credit: Aga Luczakowska/Save the Children

Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Salvaţi Copiii Suedia şi cu Fundaţia IKEA, desfăşoară pentru o perioadă de 3 ani (1 iulie 2012-30 iunie 2015) un proiect în valoare de 1.8 milioane de euro, pentru susţinerea celor mai vulnerabile categorii de copii în faţa stigmatizării şi a discriminării - copiii romi, copiii cu tulburări de sănătate mintală, copiii cu suferinţe psiho-emoţionale sau tulburări comportamentale, precum şi pentru combaterea acestor fenomene la nivelul societăţii.

GRĂDINIȚE ESTIVALE

Salvaţi Copiii va organiza 30 de grădiniţe de vară, care vor desfăşura programe educaţionale pentru copiii romi preşcolari, cu scopul de a reduce diferenţele de dezvoltare psiho-educaţională între copii, în prima zi de şcoală. Părinţii vor fi implicaţi în aceste activităţi pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a şcolarizării copiilor. În şcolile şi grădiniţele care înscriu copii romi, Salvaţi Copiii va oferi servicii de consiliere pentru copii. Practica de până acum a Salvaţi Copiii România arată că acei copii romi care au participat la astfel de grădiniţe de vară au avut o rată mai mare de şcolarizare.

Programul are ca scop creşterea nivelului de pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie preşcolară, diminuarea riscului de abandon şcolar şi înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor. Prin intermediul acţiunilor educaţionale proiectul îşi propune să contribue la reducerea tratamentelor discriminative împotriva copiilor de etnie romă, creşterea interesului comunităţilor rome faţă de educaţie, diminuarea absenteismului şi abandonului  şcolar, menţinerea copiilor la şcoală pe o durată mai lungă şi la creşterea şanselor de pregătire profesională pentru o viaţă independentă şi decentă.

description
Photo credit: Aga Luczakowska/Save the Children

Obiectivele proiectului vor fi realizate prin următoarele activităţi:
Pregătirea a 60 de cadre didactice (educatoare şi mediatori şcolari) pentru a lucra în cele mai bune condiţii cu copiii romi şi familiile acestora (câte 20 pe an)
> Organizarea a 60 de grădiniţe estivale (câte 10 pe an)
> Derularea unui program educaţional pentru 600 de copii preşcolari (200 pe an) în vederea recuperării lacunelor educaţionale şi facilitării integrării pe plan şcolar. 
> Înscrierea copiilor în sistemul de învăţământ şi menţinerea lor pe durata anului şcolar.

Printre rezultatele aşteptate se numără:
> Înscrierea în grupe de pregătire estivală a 600 de copii preşcolari de etnie romă
> Înscrierea în învăţământul educaţional de masă a cel puţin 85% dintre copiii participanţi la grupele estivale vor fi înscrişi în sistemul educaţional. Cel puţin 75% dintre copiii înscrişi la şcoală vor absolvi clasa I sau se vor înscrie în anul şcolar următor. 60 de cadre didactice îşi vor îmbunăţăţi abilităţile de predare claselor mixte şi vor promova educaţia non-discriminatorie şi multiculturală.

IMPLICĂ-TE!

>>>
Sprijină un copil să meargă la şcoală! Daca ţie îţi pasă, atunci lucrurile vor deveni mai bune. Avem nevoie de tine, pentru ca toţi copiii să aibă acces la educaţie de calitate.

description
description

URMĂREȘTE-NE!PARTENERI

Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratele Şcolare Judeţene

Salvaţi Copiii Suedia

Fundaţia IKEA

MATERIALE

> 2006 - Istorie şi tradiţii rrome
> 2006 - Rromii în şcoală - Ghid metodologic pentu educaţia multiculturală
> 2011 - Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de 3-5/6 ani (instrument de lucru pentru educatoarele şi cadrele didactice care lucrează cu copiii ce aparţin minorităţii romilor)

PROIECTE DERULATE

Dintre proiectele desfăşurate de Organizaţia Salvaţi Copiii pe tema accesului la educaţie pentru copiii romi, amintim:
1998 - Seminarul internaţional Copiii rromi în Europa
1999-2001- Protecţia drepturilor copiilor romi
2002-2003 - Educaţie preşcolară pentru copiii romi
2002 - Educaţia-garanţia unui viitor mai bun pentru copiii rromi
2002 - Şi copiii rromi au drepturi
2002 - Dreptul la şanse egale
2003 - Toleranţa şi nediscriminare
2004-2009 - Primii paşi
2005-2006 - Drepturile copiilor romi
2009-2011 - Copiii romi se pregatesc pentru grădiniţă
2011 - Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă
2012-2015 - Şanse egale pentru toţi copiii într-o societate fără discriminare

Visit us at: Website-uri Salvați Copiii: Logo_copiisinguriacasa    description     Logo_oradenet    description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Anunțuri angajare
Termeni și condiții
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
Media
2014
2015
2016
2017
2018
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar!
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% pentru dotarea maternităților
Donații lunare prin SMS
Parteneri
PARTENERI CORPORATE
PARTENERI MEDIA
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Contact Salvați Copiii România
Termeni și condiții
Anunțuri angajare
Anunțuri achiziții
Despre noi