Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>>
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Educație pentru sănătate
Send my friend to school!
Educaţie Juridică pentru Copii – Resurse Adaptate
Educație pentru copii singuri acasă
Campanie
Lobby
Centre educaționale

Centrele Educaţionale Salvaţi Copiii sunt centre de zi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolilor partenere din oraşele: Piteşti, Prejmer/Braşov, Reşiţa, Cluj, Constanţa, Mangalia, Târgovişte,Craiova, Petrila, Iaşi, Tg. Mureş, Roznov/ Neamţ, Părhăuţi/Suceava, Timişoara şi Vultureşti/Vaslui.

description

Scopul programului este corectarea abanonului şcolar şi reducerea absenteismului prin dezvoltarea de servicii complexe, sociale şi educaţionale, pentru copiii din grupuri defavorizate şi pentru familiile acestora.

În centrele educaţionale, copiii participă la activităţi de tip Școală după Școală - sprijin la pregătirea temelor, participarea la activităţi extra-curriculare şi beneficiază de servicii de de asistenţă socială, psihologică şi juridică. Pentru familii sunt organizate periodic întâlniri de informare cu privire la importanţa educaţiei şi la parcursul şcolar al copiilor.

De asemenea, pentru copiii care au abandonat şcoala sau neşcolarizaţi care au depăşit vârsta de frecventare a învăţământului de zi sunt organizate cursuri de sprinijin în vedrea  reintegrării şcolare prin programul “A Doua Şansă” sau în programe cu frecvenţă redusă.

În funcţie de nevoile identificate, copiii şi familiile pot beneficia de facilitarea accesului la serviciile medicale (înscrierea la medici de familie, consultaţii medicale, achiziţionarea de reţete), oferirea de suport nutriţional pe toată perioada frecventării cursurilor, oferirea de manuale şi rechizite şcolare, dar şi oferirea de suport material constând în alimente, îmbrăcăminte şi produse igienice.

CENTRE EDUCAȚIONALE INTEGRATE

În contextul prevenirii şi corectării abandonului şcolar, Salvaţi Copiii implementează un nou proiect, Centre Educaţionale Integrate, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - „Investeşte în  oameni!”, proiect ce vizează acordarea de servicii integrate educaţionale şi sociale către 1.020 de copii din cadrul celor 17 centre din Bucureşti (2 centre) şi judeţele Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa (2 centre), Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Suceava, Timiş şi Vaslui.

Prin intermediul acestui proiect se doreşte:
>>> sprijinirea reintegrării în sistemul educaţional a 340 de copii care au părăsit timpuriu şcoala, prin derularea de activităţi de tip A Doua Șansă;
>>> prevenirea părăsirii timpurii a şcolii pentru 425 de elevi prin organizarea de grupe de tip Școală după Școală;
>>> asigurarea accesului la educaţie pentru 255 de copii de vârstă preşcolară din comunităţi defavorizate, care nu sunt înscrişi la grădiniţă, deşi au vârsta corespunzătoare;
>>> oferirea de servicii de informare şi consiliere socială unui număr de 340 de părinţi cu privire la alternativele educaţionale şi necesitatea educaţiei;
>>> creşterea capacităţii profesionale a 340 de cadre didactice implicate în dezvoltarea de programe de tip A Doua Șansă;
>>> creşterea nivelului de informare cu privire la drepturile copilului pentru 3.600 de elevi si cadre didactice.

description

Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă - COREI - proiect finalizat

Pentru a acorda suport socio-educaţional copiilor care provin din medii defavorizate, Salvati Copiii România a implementat proiectul Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţie Incluzivă - Servicii educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - „Investeşte în oameni!".

Prin implementarea acestui proiect Organizaţia Salvaţi Copiii România  a oferit servicii educaţionale complexe copiilor din categoriile defavorizate, astfel incât la sfârşitul proiectului, copiii care au abandonat de timpuriu şcoala sau se află în risc de abandon să fie mai bine pregătiţi şi mai aproape de finalizarea învăţământului obligatoriu, premisa pentru pasul următor, integrarea cu şanse reale pe piaţa muncii şi pentru dezvoltarea comunităţii.

Perioada de derulare a proiectului a fost de 36 de luni, proiectul încheindu-se la finele lunii februarie 2014.

Prin înfiinţarea celor 32 de centre educationale s-a urmărit reintegrarea şcolară, prevenirea abandonului şcolar,  precum şi informarea comunităţii cu privire la importanţa educaţiei în dezvoltarea copiilor (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Bucureşti (sectoarele 1 şi 5). În cele  32 centre educationale au fost integraţi 7.680 copii proveniţi din familii cu probleme socio-economice.

La nivel naţional, proiectul a fost implementat cu ajutorul celor doi parteneri: Ministerul Educaţiei, Naţionale şi Ministerul Muncii Famililei, Protecţiei Sociale şi persoanelor vârstnice prin Direcţia Protecţia Copilului, iar la nivel local cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti, al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi al celor 32 de şcoli selectate.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
       
                   fse

Centre pentru Educatie Incluzivă-Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate

Rata abandonului sau a eşecului şcolar este mult mai mare la categoriile defavorizate de copii, pentru care a avea acces la educaţie este un obiectiv mai greu de atins decât pentru ceilalţi copii. Ţara noastră continuă să se menţine în topul primelor 5 ţări europene cu cea mai mare rată de părăsire timpurie a şcolii.  Lipsa posibilităţilor materiale, familiile numeroase, scepticismul părinţilor faţă de utilitatea educaţiei şi marginalizarea copiilor proveniţi din medii defavorizate conduc spre abandonul şcolar şi ulterior la excluderea socială a tinerilor. Când şi nivelul de educaţie al părinţilor este scăzut, aceşti copii nu pot beneficia de sprijin suplimentar în efectuarea temelor, iar fără o minimă îndrumare, ajung să nu îşi mai pregătească temele pentru a doua zi. Acest lucru duce treptat la scăderea performanţelor şcolare şi, în final, la pierderea interesului copilului şi a familiei pentru educaţie.

description

Scopul proiectului este acela de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic în vederea creşterii nivelului de pregătire pentru şcoală, facilitarea accesului la educaţie (integrare/reintegrare şcolară), prevenirii abandonului şcolar şi înţelegerea de către părinţi a necesităţii educaţiei pentru viitorul copiilor lor prin înfiinţarea a patru centre pentru educaţie incluzivă

Activităţile proiectului:

>>> Înfiinţarea a patru centre educaţionale şi dotarea acestora cu mobilier şi echipamente IT necesare activităţilor educative şi recreative;
>>> Derularea a trei programe educaţionale: Grădiniţe estivale, Școală după Școală şi A doua Șansă;
>>> Activităţi recreative şi de socializare;
>>>Consiliere socială pentru familiile copiilor;
>>> Consiliere psihologică;
>>> Facilitarea accesului la serviciile medicale;
>>> Oferirea de rechizite şcolare.


Rezultate şi impact:
• 308 copii vor beneficia direct de serviciile proiectului din care
- 60 copii (15/centru) vor beneficia de serviciile grădiniţelor estivale, minim 50 vor fi ulterior integraţi în sistemul de învăţământ preşcolar/ şcolar.
- 200 (50/centru) copii vor beneficia de servicii în cadrul programului Școală după Școală, dintre care minim 140 îşi vor  îmbunătăţi frecvenţa şcolară şi minim 120 îşi vor  îmbunătăţi rezultatele şcolare.
- 48 (12/centru) copii vor beneficia de servicii în cadrul programului A Doua Șansă, dintre care minim 40 vor promova cel puţin un examen de evaluare
• 120 de copii vor participa în cadrul unei tabere tematice
• 185 de părinţi ai copiilor vor primi servicii specifice de suport
• 2000 de copii, cadre didactice şi membri ai comunităţilor vor participa la sesiuni de informare şi conştientizare privind dreptul copiilor la educaţie
1.500.000 de persoane vor fi informate prin intermediul unei campanii de informare publică desfăşurată la nivel naţional.

Locaţii
- Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinţii Voievozi”, sector 1, Bucureşti
- Școala Gimnazială Nr. 1, Timişoara (jud. Timiş)
- Școala Gimnazială Nr. 1,  Lupeni (jud. Hunedoara)
- Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Mihai Viteazul”, Târgovişte (jud. Dâmboviţa) 

Parteneri

ANPDCA, DGASPC sector 1 Bucureşti, Timiş, Dâmboviţa, Hunedoara şi SPAS Lupeni, ISJ Dâmboviţa, Bucureşti, Hunedoara, Timiş

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

REZULTATE INTERMEDIARE

În perioada ianuarie-noiembrie 2015, în cadrul proiectului au fost asistaţi 304 copii, 100 de părinţi au primit consiliere în vederea integrării şcolare a copiilor. Proiectul îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic prin servicii integrate pentru copii şi familiile acestora în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a integrării/reintegrării şcolare a copiilor care au abandonat şcoala.

• Au fost identificaţi 304 copii.
• Patru centre educaţionale au fost înfiinţate şi dotate cu mobilier şi echipamente IT, necesare activităţilor educative şi recreative.
• În perioada 6 iulie-28 august au fost oferite servicii educaţionale în cadrul programului Grădiniţe Estivale fiind implicaţi 60 de copii, 59 dintre aceştia fiind ulterior integraţi în sistemul naţional de învăţământ.
• 196 copii au fost implicaţi în programul educaţional Școală după Școală au primit sprijin în vederea pregătii temelor, au participat la activităţi extra-curriculare şi au beneficiat de servicii de de asistenţă socială, psihologică şi juridică. Pentru familii au fost organizate periodic întâlniri de informare cu privire la importanţa educaţiei şi la parcursul şcolar al copiilor
• 48 copii au fost implicaţi în programul educaţional
“A Doua Şansă”. Au fost organizate cursuri de sprinijin în vedrea  reintegrării şcolare pentru copiii care au abandonat şcoala sau neşcolarizaţi care au depăşit vârsta de frecventare a învăţământului de zi.
• 28 de pecialişti au fost pregătiţi pentru a desfăşura activităţi cu copii are provin din zone defavorizate.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org;
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

IMPLICĂ-TE!

>>>
Sprijină un copil să meargă la şcoală! Daca ţie îţi pasă, atunci lucrurile vor deveni mai bune. Avem nevoie de tine, pentru ca toţi copiii să aibă acces la educaţie de calitate.

description

URMĂREȘTE-NE!


FINANȚATORI

Logo AuchanLogo IKEA Foundation

FRDS


Logo Kaufland

BCRcora


Alpha Bank


H&M


Bono


Logo_Voxcarrier

Visit us at: Website-uri Salvați Copiii: Logo_copiisinguriacasa    description     Logo_oradenet    description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Anunțuri angajare
Termeni și condiții
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
Media
2014
2015
2016
2017
2018
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar!
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% pentru dotarea maternităților
Donații lunare prin SMS
Parteneri
PARTENERI CORPORATE
PARTENERI MEDIA
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Contact Salvați Copiii România
Termeni și condiții
Anunțuri angajare
Anunțuri achiziții
Despre noi