Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>> Helpline „Copii singuri acasă” - 0800 070 040 - Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă. Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30. Află mai multe>>>„Centre pentru Educație Incluzivă - Servicii integrate pentru copii din grupuri defavorizate”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Află mai multe>>>Școala s-a mutat pe internet! Vino la ore să vezi cum facem din net un loc mai sigur! Intră la Ora de net!>>>Donează lunar prin SMS la 8844 cu textul SALVEZ. Ajută-ne să dotăm maternitățile cu echipamente medicale. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România a lansat analiza „Bugetul public alocat copiilor”. Află mai multe>>>În România, copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile. Află mai multe>>>Salvaţi Copiii România lansează primul serviciu de consiliere telefonică şi online dedicat copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Află mai multe>>>
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Educație pentru sănătate
Send my friend to school!
Educaţie Juridică pentru Copii – Resurse Adaptate
Educație pentru copii singuri acasă
Campanie
Lobby
Educație pentru toți copiii

Toţi copiii au dreptul la educaţie! Pentru a veni în sprijinul copiilor proveniţi din medii defavorizate, Salvaţi Copiii derulează proiecte de facilitare a accesului la educaţie prin implementarea unui pachet de servicii educative şi sociale, integrate şi complementare.

educatie

Indicatorii care semnalează cel mai pertinent pericolul nerespectării drepturilor copilului sunt referitori la gradul de sărăcie şi riscul de sărăcie şi excluziune socială. Mai mult de jumătate din copiii din România (51%) se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, în timp ce la nivelul UE, aproape o treime dintre copii (28%) sunt în această situaţie. În concordanţă cu datele  de mai sus se află datele Institutului Naţional de Statistică (INS), care indică faptul că în anul 2015 existau 282.017 copii cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani care nu erau înscrişi la nicio formă de învăţământ (Institutul Naţional de Statistică, TEMPO Online, date prelucrate).

Sărăcia şi lipsa accesului la servicii de protecţie socială cu care se confruntă copiii şi familiile lor îşi pun amprenta în mod negativ asupra participării şcolare a copiilor. În acelaşi timp, investiţiile autorităţilor în educaţie sunt minime: în perioada 2012 - 2014, perioadă pentru care datele sunt disponibile, România a ocupat ultimul loc din Uniunea Europeană din punct de vedere al cheltuielilor pentru educaţie ca procent din PIB.

În vederea promovării drepturilor copiilor şi asigurării accesului egal la educaţie pentru copiii din grupuri vulnerabile, Salvaţi Copiii România dezvoltă programe educaţionale încă din 1998. Prin activităţile derulate în cadrul centrelor educaţionale, Salvaţi Copiii contribuie la reducerea şi prevenirea abandonului şcolar prin oferirea de servicii complementare, educaţionale, sociale, de consiliere juridică şi psihologică, copiilor din grupuri vulnerabile şi familiilor acestora.

educatie_2017

Programele educaţionale Salvaţi Copiii urmăresc trei direcţii prioritare:

>>> Facilitarea participării la educaţia preşcolară a copiilor care nu au frecventat grădiniţa, cu precădere romi, în vederea reducerii decalajelor educaţionale ale acestora faţă de copiii care au frecventat grădiniţa, la integrarea în şcoală.

Dintre activităţile principale desfăşurate în vederea facilitării accesului la educaţie preşcolară pentru copii, putem enumera:
> organizarea unor grupe estivale de pregătire în vederea înscrierii la grădiniţă;
> pregătirea educatoarelor şi a mediatorilor şcolari, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale; 
> asigurarea rechizitelor şcolare şi a materialelor didactice pentru diferite grădiniţe localizate în principal în zone rurale;
> dezvoltarea unor centre educaţionale pentru copiii care au abandonat şcoala; 
> publicarea unor broşuri/ghiduri pentru copii şi pentru profesori.

>>> Programe de prevenire a abandonului şcolar pentru copiii din comunităţi defavorizate.

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităţilor de a face faţă cheltuielilor necesare participării şcolare expune copiii riscului de abandon şcolar. De cele mai multe ori, riscul părăsirii şcolii creşte şi pentru că părinţii copiilor, cu un nivel redus de educaţie, nu pot să îi sprijine pe aceştia în pregătirea şcolară. Având ca scop prevenirea abandonului şcolar, programul „Școală după Școală” oferă suport şi educaţie şcolară pentru copiii în risc de abandon şcolar. De asemenea, părinţii beneficiază de servicii sociale, juridice şi sprijin material, în funcţie de nevoile identificate. Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la dreptul copilului la educaţie se desfăşoară în şcoli, iar specialiştii din instituţiile partenere se implică în grupuri de lucru având ca scop întărirea reţelelor interinstituţionale locale care oferă servicii complementare şi de calitate copiilor şi familiilor.

>>> Programe de integrare/reintegrare şcolară pentru copiii neşcolarizaţi/în abandon şcolar.

Pentru un copil care a abandonat şcoala sau nu a frecventat-o vreodată, integrarea sa în şcoală  necesită sprijin atât în ceea ce priveşte educaţia, cât şi în plan social. Destinat copiilor care au depăşit vârsta de şcolarizare, programul de integrare/reintegrare şcolară A doua şansă, derulat de Salvaţi Copiii în colaborare cu unităţi şcolare, oferă servicii educaţionale copiilor, aceştia beneficiază alături de părinţii lor şi de servicii sociale şi juridice, precum şi de sprijin material, în funcţie de nevoile lor.

description


Rezultatele programelor educaţionale:

Până în prezent, Salvaţi Copiii România a inclus în programele educaţionale 30.755 de copii astfel:
- 6.905 copii au beneficiat de suport în programul Grădiniţe Estivale;
- 19.917 copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului şcolar Școală după Școală;
- 3.933 de copii au fost reintegraţi prin programul A Doua Șansă.

Dintre aceştia, în 2017, am lucrat cu 4.300 de copii, astfel:
- 600 au beneficiat de suport în programul Grădiniţe Estivale;
- 3.475 copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului şcolar Școală după Școală;
- 225 au fost reintegraţi prin programul A Doua Șansă.

Finanţatori: Fondurile pentru derularea programelor educaţionale sunt asigurate prin campania Festivalul Brazilor de Craciun, precum şi cu sprijinul companiilor Kaufland România, H&M, IKEA, Nidera (COFCO International Romania) şi Catena.

IMPLICĂ-TE!

>>>
Sprijină un copil să meargă la şcoală! Daca ţie îţi pasă, atunci lucrurile vor deveni mai bune. Avem nevoie de tine, pentru ca toţi copiii să aibă acces la educaţie de calitate.

description

URMĂREȘTE-NE!PARTENERI

Ministerul Educaţiei Naţionale

MMFPSPV - Direcţia Protecţia Copilului


Inspectoratele Școlare

FINANŢATORI

Festivalul Brazilor de Crăciun

Kaufland România


H&M Foundation


IKEA Foundation


COFCO International România


Catena


Visit us at: Website-uri Salvați Copiii: Logo_copiisinguriacasa    description     Logo_oradenet    description
Home
Despre noi
Anunțuri achiziții
Anunțuri angajare
Termeni și condiții
Contact Salvați Copiii România
Banda scroll știri
Media
2014
2015
2016
2017
2018
Comunicate de presă
Știri externe
Ce facem
Drepturile Copilului
Protecția copilului
Educație pentru toți copiii
Campanie
Lobby
Unde suntem activi
Argeş
Braşov
Bucureşti
Caraş Severin
Constanţa
Dolj
Hunedoara
Iaşi
Mureş
Neamţ
Suceava
Timiş
Vaslui
Galaţi
Cluj
Focșani
Târgovişte
Vreau să mă implic
Centrul Naţional de Voluntari
Fii voluntar!
Povestea mea
Fii partenerul nostru!
Prietenii copiilor
Festivalul Brazilor de Crăciun
Redirecționează 2% pentru dotarea maternităților
Donații lunare prin SMS
Parteneri
PARTENERI CORPORATE
PARTENERI MEDIA
PARTENERI INSTITUȚIONALI
Resurse
Biblioteca online
Rapoarte anuale
Situaţia copilului în România
Jocuri
Informații utile
Donează
Contact Salvați Copiii România
Termeni și condiții
Anunțuri angajare
Anunțuri achiziții
Despre noi